Positive Apps

  • בית
  • ביקורת המדינה זה עסק רציני

ביקורת המדינה זה עסק רציני

דוחות ביקורת המדינה הם עסק רציני, וגם הנגשת המידע לציבור היא לא משהו שניתן להקל בו ראש.

במשרד מבקר המדינה הוחלט לייצר אתר ייחודי, החושף את המידע שנאסף ומתפרסם בדוחות השנתיים בדרך ייחודית הכוללת רכיב GIS (מידע מבוסס גיאוגרפיה).

האתר שפותח מקבל את הנתונים ממערכות המידע הקיימות, מעבד אותן באופן ייחודי, ומציג את הנתונים בחתכים שונים, כולל הצגת מידע באופן גיאוגרפי על גבי מפה מבית המרכז למיפוי ישראל (MAPI).

בניית המערכת בוצעה בכלי הפיתוח המתקדמים ביותר, והותאמה להפעלה על מגוון מכשירים.

תשתית המערכת תשמש בעתיד כתשתית הבלעדית לפרסום מידע GIS ותאפשר מיפוי חכם של כל סוג דו"ח ביקורת ויצירה אוטומטית של אתרי GIS.

המידע במערכת מעובד ומתעדכן אחת למספר שבועות באופן אוטומטי, על ידי העברת מידע בין המערכות השונות המשמשות את משרד מבקר המדינה, תוך שמירה על מדיניות האבטחה ומדיניות הפרטיות של המשרד.

המערכת הוצגה בוועדה לביקורת המדינה בכנסת, וזכתה לשבחים.

מאפייני הפרויקט

תמונת המחשה
logo light
פרטי יצירת קשר
משרד ראשי
עזריאלי ראשונים
שדרות נים 2, ראשון לציון