Wings - אפליקציית הסוכנים המיוחדים

האפליקציה מנהלת משלוחים ישירים בכל רחבי העולם באמצעות סוכנים אישיים. בבסיס עומד רעיון מהפכני וחדשני, הסוכנים מקבלים משימות של העברת משלוחים בעלי חשיבות גבוהה, כגון ציוד תעופה, ציוד רפואי, צבאי ועוד, ליעדים שונים בעולם. האפליקציה מלווה את הסוכן לכל אורך מסעו - החל משלב קבלת המשימה, דיווח על ביצוע שלבים, ואישור ביצוע העבודה. ניהול של רשת סוכנים בינלאומיים מובחרים, בעלי זמינות של 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה.


מטרת האפליקציה היא ניהול משלוחים ישירים בעלי חשיבות גבוהה בכל רחבי העולם באמצעות סוכנים אישיים.
האפליקציה מלווה את הסוכן לכל אורך מסעו - החל משלב קבלת המשימה, דיווח על ביצוע שלבים, ואישור ביצוע העבודה.
האפליקציה מותאמת למכשירי אייפון.