Pheobus - חברת פבוס אנרגיה

פבוס אנרגיה הינה חברה ישראלית המייצרת מערכות חכמות לחימום מים עבור ארגונים גדולים (מועדוני ספורט, בתי מלון, בריכות שחיה ועוד). המערכות של פבוס ירוקות יותר ממערכות מקבילות בשוק ומשתמשות בחום הסביבה במקום בדלקים מזהמים. האפליקציה שפיתחנו מציגה את מצב המערכת נכון לרגע זה, צריכת האנרגיה, חסכון בפליטות מזהמים ועוד. האפליקציה מאפשרת למנהל התפעול של כל אירגון בו הותקנה המערכת להיות בשליטה מלאה ולדעת מה מצב המערכת, באמצעות מכשיר המובייל. עיצוב ממשק האפליקציה ייחודי, ומתכתב עם עיצוב המערכת עצמה, שזכה באות העיצוב התעשייתי לשנת 2013.


מטרת האפליקציה לאפשר למנהל התפעול של כל אירגון בו הותקנה המערכת להיות בשליטה מלאה ולדעת מה מצב המערכת. -צריכת האנרגיה, חסכון בפליטות מזהמים ועוד.


מותאם לאייפון ולאנדרואיד.