MYWAY - אפליקציה להזמנת הסעות

מערכת אירגונית ואפליקציה לניהול מערך ההיסעים לארגונים גדולים. המערכת פותחה במטרה ליעל את מערך ההיסעים בארגון ולשפר את איכות חייהם של העובדים הזקוקים להסעות מ- ואל מקום העבודה שלהם. האפליקציה מאפשרת להזמין נסיעה דרך הטלפון הנייד וכל עובד יכול להזמין נסיעה ולהבטיח את מקומו ביום ובשעה הרצויים לו. הזמנת הנסיעה מתבצעת מראש ומאפשרת לארגון/סדרן הנסיעות להתנהל באופן מירבי להתאים את עצמו לנסיבות המשתנות. כך למשל הוא יכול לאחד הסעות, לשנות את גדלי הרכבים ועוד. מכיוון שהאפליקציה עושה שימוש ברכיב הGPS המובנה ומאפשרת למשתמש לקבל מידע מבוסס מיקום, המשתמש יכול לדעת בכל רגע נתון היכן נמצאת ההסעה באופן יחסי אליו.


מטרת האפליקציה היא לנהל את מערך ההיסעים בארגונים גדולים. העובד יכול להזמין נסיעה דרך הסמארטפון , ולדעת בכל רגע נתון היכן נמצאת ההסעה באופן יחסי אליו.


מותאמת לאנדרואיד.