MULTIPAY

 אפליקציית תשלום חברתי -  לאסוף כסף ולשלם ביחד מעולם לא היה פשוט, הוגן ובטוח יותר.
המשתמש פותח קבוצה ומצרף אליה אנשים מרשימת אנשי הקשר שלו. אחרי הבחירה, כל חבר בקבוצה מקבל הודעה שהוא נכנס לקבוצה ומתבקש לאשר. המשתמש מציע לחבריו מה האירוע בגינו הם ישלמו יחד ומה סכום הקנייה הרכישה של כל אחד. כל אחד מהחברים מקבל הודעה על ההזמנה לאירוע והוא משלם את חלקו. כולם רואים את כולם וזה שקוף.




מטרת האפליקציה היא לאפשר תשלום חברתי - לאסוף כסף לאירוע מסויים, כשכל אחד משלם את חלקו. פשוט, הוגן ובטוח.


מותאם לאייפון ואנדרואיד