C.T. Park - מערכת אכיפת חניה

מטרת האפליקציה והמערכת העומדת מאחוריה הינה לשפר וליעל את עבודתם של פקחי החניה. למרות שהנושא לא תמיד נעים לאזרח הפשוט, המערכת שפיתחנו מאפשרת לפקחים לבצע את עבודתם נאמנה באמצעות מכשיר הסמארטפון ומדפסת קטנה מותאמת. הפקח בודק את תוקפו של היתר החניה, ובמקרה וההיתר אינו חוקי הוא מפיק דו"ח עם כל פרטי הרכב. הדו"ח נשמר בבסיס הנתונים של החברה ובמקביל מודפס ונמסר לנהג. המערכת ידידותית למשתמש ומיעלת את כל תהליך הפקת הדוחות. היא כוללת קוד של גוגל אנליטיקס המאפשר מעקב וניתוח של הנתונים. המערכת מיועדת לעבודה בשטח, בתנאים שונים (אור / קור) והיא מהווה כלי קל ויעיל כדי להפיק דוחות תנועה. ממשק האפליקציה עוצב ברקע שחור כדי לצמצם את צריכת החשמל ולאפשר זמן פעולה ממושך לפקחים. המערכת פועלת בהצלחה בטיביליסי שבגיאורגיה.


מטרת האפליקציה הינה לשפר וליעל את עבודתם של פקחי החניה.על-ידי בדיקת תוקף היתר החניה והפקת דו"ח בהתאם. הפקח בודק את תוקפו של היתר החניה, ובמקרה וההיתר אינו חוקי הוא מפיק דו"ח עם כל פרטי הרכב.


מותאם לאייפון ולאנדרואיד.