ANPR- מערכת זיהוי לוחיות רישוי

המוצר מאפשר זיהוי אוטומטי של מספר רישוי לרכב לצורך ספירת מלאי של רכבים, זיהוי רכבים וכו'.
ניתן לקבל את המוצר כאפלקיציה מוגמרת או כ-SDK לשילוב באפליקציה אחרת.

 

המוצר משמש כיום לקבוצת שלמה סיקסט, ומותאם למכשירי האנדרואיד.
 

מותאם לאנדרואיד


זיהוי אוטומטי של מספר רישוי לרכב